Про завод

Історія заводу почалася з 1934 року. Спочатку його розташування було в районі метро «Шулявська», а з серпня 1973 року - Хутір Острів, вул. Камишинська, 4 (район ст. М. Видубичі).
Основна продукція заводу становить асфальтобетонні суміші, які виготовляються більше ніж по 25 рецептам і відповідають ГОСТам і технічними характеристиками. Крім цього завод виготовляє вапняне тісто і молоко, мінеральний порошок, відсів-лесів суміш, реалізує щебінь різних фракцій, гранітний відсів.

Коли Володимир Давидович Фомічов очолив підприємство, йому спільними зусиллями з інженерно-технічними працівниками вдалося вивести підприємство в передове, і вивести його на новий європейський рівень.
Керівництво заводу постійно проводить модернізацію обладнання. Поступово введено в експлуатацію нові змішувачі фірми «Аском» республіка Чехія (2003-240т / год, 2006-160т / год). На сьогоднішній день продуктивність складає 500 тонн на годину. При цьому виготовляють 3 види сумішей - одночасно. Все обладнання має сучасне комп'ютерне забезпечення.

Особлива інформація Товариства (прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) у відкритому доступі та з ЕЦП (розміщено 26.04.2019 р.)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма 3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
04012425
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 285-95-33 (044) 285-95-33
І. Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство
6. Адреса електронної пошти management@abz.kiev.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://abz.kiev.ua (адреса сторінки) 26.04.2019 (дата)
(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)
...

Документ Adobe *.pdf

Документ PKCS #7 *.p7s

Інформація для акціонерів Товариства в порядку виконання вимог пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" (розміщено 25.04.2019 р.)

Інформація для акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 04012425)

(в порядку виконання вимог пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства")

 

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь в річних загальних зборів: 22.04.2019 р.

Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку: 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) шт.

Кількість голосуючих простих іменних акцій згідно переліку: 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч сто тридцять сім) шт.

Інша інформація, яка потребує розміщення на власному сайті згідно вимог пункту 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства», була зазначена у повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 26.04.2019 року, яке оприлюднене згідно вимог чинного законодавства України.

Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АБЗ" №24 від 27.04.2018 р. (розміщено 03.05.2018 р.)

 

ПРОТОКОЛ №24

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 04012425)

 

м. Київ «27» квітня 2018 року

 

Відповідно до частини 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення річних загальних зборів із запропонованим проектом порядку денного разом з проектом рішення по кожному з питань проекту порядку денного були оприлюднені на власному сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та надіслані кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а саме - 21.03.2018 р.

Протокол ЗЗА (Документ Microsoft Word .doc)

Сторінки

Підписатися на Потік головної сторінки
2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"