Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Опубліковано 22.03.2016)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01013, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4

4. Код за ЄДРПОУ

04012425

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 285-95-33 (044) 285-95-33

6. Електронна поштова адреса

management@abz.kiev.ua

Документ для скачивания (MS Word)

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"