Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

04012425

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 04012425) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014 року о 13.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.

ПРОТОКОЛ №19

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 04012425)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Асфальтобетонний завод"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01013, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4

4. Код за ЄДРПОУ

04012425

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 285-95-33 (044) 285-95-33

6. Електронна поштова адреса

management@abz.kiev.ua

 

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"