Новини

 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  3 жовтня, 2017

  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 04012425) (далі – Товариство) повідомляє, про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 листопада 2017 року о 13:00 годині за місцезнаходженням Товариства: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

  2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.

  3. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

  4. Про зміну найменування Товариства.

  5. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.

  6. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

  7. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

  8. Про затвердження Положення про Правління Товариства.

  9. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

  10. Про затвердження Положення про інформативну політику.

  11. Про затвердження Кодексу корпоративного управління.

   

  З документами, пов’язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 9:00 до 16:00 годині за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, кабінет «Охорона праці», а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 9:00 до 12:30 годин. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – заступник Голови правління Фомічов І.В. Телефон для довідок: (044) 332-42-64. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах буде складений станом на 07 листопада 2017 року. Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів з 11:30 до 12:30 годин. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України.

   

 • ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 04012425) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2015 року о 13.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 01013, м. Київ, Хутір Острів,

  24 березня, 2015

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

  2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.

  3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

  5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

  7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.

  8. Відкликання і обрання Ревізійної комісії Товариства.

  Дополнительно

   

 • .

  18 березня, 2013

  Уважаемые клиенты и посетители сайта!

  С 18 марта 2013 года, ПАО "Асфальтобетонный завод" переходит на обычный режим работы.

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"