Протокол №21 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБЗ» від 28.04.2016 р. (Розміщено 04.05.2016))

ПРОТОКОЛ №21

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 04012425)

 

 

м. Київ «28» квітня 2016 року

 

 

Відповідно до частини 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (далі – Товариство) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами частини 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонований порядок денний був опублікований в офіційному друкованому органі – газеті «Бюлетень. Цінні папери України», а акціонери повідомлені персонально шляхом направлення їм поштових відправлень.

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"