Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АБЗ" №24 від 27.04.2018 р. (розміщено 03.05.2018 р.)

 

ПРОТОКОЛ №24

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 04012425)

 

м. Київ «27» квітня 2018 року

 

Відповідно до частини 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення річних загальних зборів із запропонованим проектом порядку денного разом з проектом рішення по кожному з питань проекту порядку денного були оприлюднені на власному сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та надіслані кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а саме - 21.03.2018 р.

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"