Особлива інформація Товариства (прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) у відкритому доступі та з ЕЦП (розміщено 26.04.2019 р.)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма 3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
04012425
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 285-95-33 (044) 285-95-33
І. Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство
6. Адреса електронної пошти management@abz.kiev.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://abz.kiev.ua (адреса сторінки) 26.04.2019 (дата)
(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)
...

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"