Інформація для акціонерів Товариства в порядку виконання вимог пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" (розміщено 25.04.2019 р.)

Інформація для акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 04012425)

(в порядку виконання вимог пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства")

 

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь в річних загальних зборів: 22.04.2019 р.

Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку: 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) шт.

Кількість голосуючих простих іменних акцій згідно переліку: 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч сто тридцять сім) шт.

Інша інформація, яка потребує розміщення на власному сайті згідно вимог пункту 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства», була зазначена у повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 26.04.2019 року, яке оприлюднене згідно вимог чинного законодавства України.

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"