Інформація для акціонерів ПрАТ "АБЗ", передбачена частиною 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", станом на дату складання переліку осіб для повідомлення про збори (дата розміщення - 26.03.2018)

Інформація для акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 04012425)
(в порядку виконання вимог пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства")

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів: 21.03.2018 р.
Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку: 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) шт.
Кількість голосуючих простих іменних акцій згідно переліку: 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч сто тридцять сім) шт.
Інформація, передбачена п.п.1, 3, 4 пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", зазначена в Повідомленні про проведення річних загальних зборів.

 

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"