Інформація для акціонерів ПрАТ "АБЗ", передбачена частиною 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", станом на дату складання переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах (дата розміщення - 26.04.2018)

Інформація для акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 04012425)

(в порядку виконання вимог пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства")

 

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь в річних загальних зборів: 23.04.2018 р.

Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку: 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) шт.

Кількість голосуючих простих іменних акцій згідно переліку: 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч сто тридцять сім) шт.

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"